Wstęp
Charakterystyka
Kopalnia w liczbach
Historia
Przed budową
Decyzja i projekt
Głębienie szybów
Budowa obiektów
Udostępnianie złoża
Fedrowanie
Likwidacja
Galeria
Artykuły
Kolej na kopalni
Geologia złoża
Budowniczowie
Zakład przeróbczy
Wspomnienia
Literatura
Kopalnia "Morcinek" była budowana w latach 1978 - 1993 (ostatecznie nie przystąpiono do II etapu realizacji budowy kopalni). 30 października 1998 zakończono wydobycie węgla i rozpoczęto proces likwidacji kopalni zakończony w roku 2001. Złoże KWK "Morcinek" znajduje się na terenie gmin Hażlach i Zebrzydowice.

Obszar górniczy: 22,6 km2
Zasoby operatywne: 207,7 mln ton
Typ produkowanego węgla: ortokoksowy 35.1, 35.2 oraz gazowo-koksowy 34
Maksymalne wydobycie dobowe netto: 7000 ton (docelowo 12000 ton)

Szyby:
- szyb I - zjazdowo-materiałowy (wdechowy) - 1143 m
- szyb II - wydobywczy (wydechowy) - 1213 m
- szyb III - wentylacyjny - 1140 m
- szyb IV - wentylacyjny (planowany, nie zgłębiony)
- szyb V - wentylacyjny - 950 m (głębienie przerwano na 650 m)

Poziomy:
- wydobywcze - 950 m, 1100 m
- wentylacyjny - 800 m

Pokłady w eksploatacji:
- liczba - 8
- miąższość - 0,7 - 4,5 m
- nachylenie - 5 - 20°

Zagrożenia naturalne:
- metanowe: IV kategoria
- wodne: II i III stopień
- tąpaniami: I stopień
- pyłowe: klasa B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego
- pożarowe: klasa I
- temperaturowe - poz. 800: 34 - 36°C, poz. 950: 40 - 42°C, poz. 1100: 46 - 49°C