Wstęp
Charakterystyka
Kopalnia w liczbach
Historia
Przed budow±
Decyzja i projekt
Głębienie szybów
Budowa obiektów
Udostępnianie złoża
Fedrowanie
Likwidacja
Galeria
Artykuły
Kolej na kopalni
Geologia złoża
Budowniczowie
Zakład przeróbczy
Wspomnienia
Literatura
Literatura przedmiotu

  • Budownictwo Węglowe - projekty-problemy nr 11-12 (350-351), listopad-grudzień 1986
  • Władysław Chrapek, Naturalna kolej rzeczy - Cztery dekady PTKiGK S.A. z Rybnika, PTKiGK S.A. Rybnik, 2006
  • Głos Ziemi Cieszyńskiej, lata 80. i 90.