Wstęp
Charakterystyka
Kopalnia w liczbach
Historia
Przed budową
Decyzja i projekt
Głębienie szybów
Budowa obiektów
Udostępnianie złoża
Fedrowanie
Likwidacja
Galeria
Artykuły
Kolej na kopalni
Geologia złoża
Budowniczowie
Zakład przeróbczy
Wspomnienia
Literatura
W dziale "Historia" znajdzie czytelnik kompletne dzieje kopalni od okresu jej planowania, poprzez okres budowy i eksploatacji, aż do czasów likwidacji. Na dział składają się następujące artykuły opracowane przez Adama Cholewę:

  1. Historia najdawniejsza...przed powstaniem kopalni
  2. Podjęcie decyzji o budowie kopalni "Kaczyce"
  3. Budowa - głębienie szybów
  4. Budowa obiektów powierzchniowych
  5. Udostępnianie złoża
  6. Fedrowanie
  7. Likwidacja