Wstęp
Charakterystyka
Kopalnia w liczbach
Historia
Przed budową
Decyzja i projekt
Głębienie szybów
Budowa obiektów
Udostępnianie złoża
Fedrowanie
Likwidacja
Galeria
Artykuły
Kolej na kopalni
Geologia złoża
Budowniczowie
Zakład przeróbczy
Wspomnienia
Literatura
Galeria gromadzi fotografie kopalni z okresu budowy, wydobycia, likwidacji oraz dokumentuje stan obecny terenów pokopalnianych.

Wszelkie prawa do zamieszczanych tekstów i grafik zastrzeżone
Kopiowanie tylko za zgodą autorów


Ogólny widok miejsca budowy kopalni
Montaż wieży szybu I wraz z budynkiem nadszybia w miejscu zastępczym
Montaż wieży szybu II na stanowisku zastępczym
Budynek łaźni (w tle), na pierwszym planie lampownia (na podporach) oraz nadszybie szybu I
Tymczasowe wieże szybowe typu P-V
Jedna z wielu brygad drążących szyby Morcinka
Budowa obiektu kompleksowego zakładu przeróbki mechanicznej węgla
Głównym wykonawcą większości konstrukcji stalowych budynków kopalni (w tym wież szybów I i II oraz obiektu kompleksowego na zdjęciu) było Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Górniczych Przemysłu Węglowego z Katowic
Widok magazynu głównego (po lewej) oraz zbiornika węgla surowego (po prawej) z budowanego wówczas obiektu kompleksowego
Plac budowy załadowni węgla. Dwuosiowe wagony samowyładowcze dostarczały materiały sypkie niezbędne na budowie. Na horyzoncie zabudowania czechosłowackiej kopalni ČSM.
Widok na plac budowy kopalni Morcinek w roku 1979-tym. Na zdjęciu widoczne wieże do głębienia szybów: I (na pierwszym planie), II (na dalszym planie).
Rozładunek materiałów przywiezionych na plac budowy. W tym czasie wielkim budowom PRLu towarzyszyło wszędobylskie błoto.
Roboty na nadszybiu jednego z głębionych szybów. W prawym górnym rogu widoczny fragment kubła służącego do zjazdu załogi i wydobycia urobku.
Wewnatrz tymczasowej wieży wykorzystywanej do głębienia szybu.
Kolejna brygada zjeżdża w czeluść głębionego szybu w tzw. kuble.
Montaż wieży szybowej II w miejscu zastępczym oraz głowicy taśmociągu na szczycie zbiornika węgla surowego.
Plac budowy kopalni, zmontowana wcześniej w miejscu zastępczym wieża szybu II już na docelowym stanowisku.