Wstęp
Charakterystyka
Kopalnia w liczbach
Historia
Przed budową
Decyzja i projekt
Głębienie szybów
Budowa obiektów
Udostępnianie złoża
Fedrowanie
Likwidacja
Galeria
Artykuły
Kolej na kopalni
Geologia złoża
Budowniczowie
Zakład przeróbczy
Wspomnienia
Literatura
Galeria gromadzi fotografie kopalni z okresu budowy, wydobycia, likwidacji oraz dokumentuje stan obecny terenów pokopalnianych.

Wszelkie prawa do zamieszczanych tekstów i grafik zastrzeżone
Kopiowanie tylko za zgodą autorów


Widok ogólny kopalni (z opisami obiektów)
Od lewej: fragment wieży szybu III (widoczny nad taśmociągiem), charakterystyczna wieża szybu II, zbiornik węgla surowego, taśmociąg podający urobek do załadowni węgla surowego, wieża szybu I, na pierwszym planie budynki labolatorium oraz ekspedycji kolejowej
Fragment zakładu przeróbki mechanicznej węgla - na pierwszym planie fragment zagęszczacza promieniowego oraz zbiornik wód zrzutowych. Widoczny również taśmociąg do zwałowiska węgla oraz zespół torów stacji kopalnianej z załadownią węgla. Na horyzoncie zabudowania kopalni ČSM.
Jeden z wielu zastępów ratowniczych na podszybiu szybu III (poziom 950 m). Skład zastępu: Jacek Janik-zastępowy, Jan Szczotka-ratownik, Maciej Nicia-ratownik, Mariusz Rybka-ratownik, Leszek Walasek-z-ca zastępowego
Zbiornik węgla surowego z taśmociagami. W tle wieża szybu II.
Widok wieży szybu II spod lampowni ustawionej na podporach
Kozy pasące się przed kopalnią - symbol ekspansji przemysłu wydobywczego na tradycyjnie rolnicze tereny. Kopalnia "Morcinek" nie zapisała się na długo w historii tych ziem.
Wieża szybu II wraz z kompleksem wydobywczym
Kompleks łaźni wraz z lampownią
Rozdzielna główna 110/6 kV "Pogwizdów"
Obiekt kompleksowy zakładu przeróbki mechanicznej węgla
Widok kopalni z głównej drogi towarowej, którą dowożono maszyny, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania
Inne ujęcie kopalni
Fragment zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Na zdjęciu widoczne zagęszczacze promieniowe, zbiornik wód zrzutowych, instalacje transportu węgla (taśmociągi) oraz w tle załadownia wzbogaconego węgla
Fragment zakładu przeróbki mechanicznej węgla - na pierwszym planie zagęszczacz promieniowy
Widok obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Po prawej obiekt kompleksowy, za drzewami - suszarnia wzbogaconego węgla
Wieże Morcinka górowały nad miejscowym krajobrazem tylko kilkanaście lat. Po lewej widoczne charakterystyczne kominy suszarni gotowego produktu.
Nadszybie wraz z wieżą szybu I, lampownia oraz dobrze widoczna na drugim planie suszarnia węgla, który transportowano z obiektu kompleksowego taśmociągiem wznoszącym się na estakadzie
Widok kopalni od północnego wschodu. KWK "Morcinek" była 22-gą kopalnią wybudowaną po II wojnie światowej (po niej zbudowano tylko KWK "Budryk"), ale jednocześnie najkrócej fedrującą.
Wieże szybowe widziane z pola energetycznego rozdzielni Pogwizdów
Kominy pracującej suszarni widziane z pola energetycznego rozdzielni Pogwizdów
Widok kopalni od strony parkingów. Zespół obiektów socjalno-administracyjnych wraz z łaźnią wprawdzie nie został wyburzony, lecz ich dewastacja postępuje w szybkim tempie.
Nadszybie szybu I
Widok z załadowni węgla na obiekty kopalni
Widok z jednego z hoteli robotniczych na zabudowania kopalni
Istniejący do dziś budynek rozdzielni głównej
Lampownia wraz z nadszybiem i wieżą szybu I. Zdjęcie zrobione z dachu łaźni.
Spojrzenie na suszarnię gotowego produktu spod lampowni. Na pierwszym planie jedna z podpór, na której zostala ona posadowiona.
Widok na zabudowania powierzchni kopalni od strony północno-wschodniej.
Wieże głównych szybów kopalni wraz z dobrze widocznymi zabudowaniami szybu I.
Widok na wieże szybów II i III. W tle komin kopalnianej ciepłowni.
Panorama Morcinka widziana z dachu suszarni. Uwagę zwraca gąszcz estakad taśmociągowych zakładu przeróbczego (wzbogacania węgla).
Zdjęcie przedstawia część zabudowań zakładu przeróbczego kopalni wraz z osadnikiem Dorra oraz skomplikowanym układem taśmociągów podającym węgiel na zwały oraz do załadunku.
Kopalnia Morcinek w 1987 roku. Obiekt kompleksowy zakładu przeróbki mechanicznej węgla jeszcze w budowie, szyb III z tymczasową wieżą wykorzystywaną do jego głębienia.
Uroczystości barbórkowe - rok 1990.